The Vindictive Ice-Chest - Got To Get You Into My Life

En hjälpande hand

Ända sedan jag gjorde min flytt hemifrån till den högre utbildningen inom gymnasiet så har jag fått hjälp utav den så kallde socialtjänstlagen då den har kunnat erbjuda den skola som jag idag går i det stöd som jag behövt. Mycket som idag görs inom vård och utbildning har gynnat många utav oss som har ett funktionshinder som gjort att vi inte har samma förutsättningar som andra. Detta är något som ånga andra länder önskar att de hade och som håller på att genomföras för att så må bli snart.